لنز دوربین مداربسته
لنز دوربین مداربسته

لنز یکی از مهمترین اجزاء در خلق تصاویر در دوربین های مدار بسته است. ازآنجا که لنزهای مختلف، میدان دید های متفاوت و سطوح مختلفی از زوم و ویژگی های گوناگونی چون auto-iris ، زوم دستی و تنظیم کانون focus ارائه می کنند، یکی از مسائل مهمي که در تنظیم  دوربین های مدار بسته وجود دارد، انتخاب لنز درست و مناسب برای دوربین است. انتخاب لنز اشتباه می تواند منجربه محدود شدن نظارت و دیده بانی دوربین در منطقه تحت نظر گردد یا به عکس زوم کافی نداشته باشد تا رویدادها را به طور واضح نمایش دهد

نمایش: لیست / شبکه
لنز-فیکس-12میلیمتر
Standard: 1/3. Interface: CS Focal length: 12mm Aperture: 2.0 Visual angle:22.6° Focus: Manual. Iris: Fixed   ..
لنز-فیکس-2.1میلیمتر
Standard: 1/3. Interface: CS Focal length: 2.1mm Aperture: 2.0 Visual angle:98.0° Focus: Manual. Iris: Fixed   ..
لنز-فیکس-2.8میلیمتر
Standard: 1/3. Interface: CS Focal length: 2.8mm Aperture: 2.0 Visual angle: 81.2° Focus: Manual. Iris: Fixed   ..
لنز-فیکس-4میلیمتر
Standard: 1/3. Interface: CS Focal length: 4mm Aperture: 2.0 Visual angle: 61.9° Focus: Manual. Iris: Fixed   ..
لنز-فیکس-6میلیمتر
Standard: 1/3. Interface: CS Focal length: 6mm Aperture: 2.0 Visual angle: 43.6° Focus: Manual. Iris: Fixed   ..
لنز-فیکس-8میلیمتر
Standard: 1/3. Interface: CS Focal length: 8mm Aperture: 2.0 Visual angle: 33.4° Focus: Manual. Iris: Fixed ..
قیمت سکیوشاپ
سكيوشاپ © 2019