محاسبه حجم هارد مورد نياز DVR

محاسبه حجم هارد مورد نياز DVR جدول زير نمايشگر فضاي مورد نياز جهت ذخيره سازي يك دوربين و براي يك ساعت با كيفيت هاي ذخيره سازي استاندارد ميباشد . جهت محاسبه ظرفيت مورد نياز پس از مشخص شدن تعداد دوربين ها , تعداد آنها در 24 ساعت شبانه روز ضرب ميگردد و حاصل آن را باحجم ذخيره سازي كيفيت مورد نظر ضرب مي نماييم .
تعداد دوربين ها × 24 × حجم ذخيره سازي بر اساس كيفيت = حجم مورد نياز ذخيره سازي براي يك روز كامل


 
قیمت سکیوشاپ
سكيوشاپ © 2019